Waarborg

U dient de gehuurde ruimte in dezelfde staat achter te laten als waarin u deze heeft aangetroffen. Wij vragen geen waarborgsom, maar zullen eventuele gebreken of beschadigingen bij uw vertrek verrekenen.

 

Aansprakelijkheid

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor:

  • Schade of letsel, ongeacht de oorzaak daarvan, ontstaan tijdens uw verblijf.
  • Mondeling verstrekte informatie.
  • Buiten gebruik zijn van faciliteiten door onvoorziene omstandigheden.

De huurder is aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de reservering en kenbaar gemaakt tijdens zijn verblijf zowel voor hemzelf, als voor zijn medehuurders.